Op onze school denken ouders en leerlingen mee over het beleid. Naast een medezeggenschapsraad waarin ouders en leerkrachten zijn vertegenwoordigd kennen wij ook een leerlingenraad. Uit de groepen 6, 7 en 8  zijn er zes leerlingen die meedenken en -werken aan een cultuur waarin we samen iedere dag een stapje beter kunnen. Zij presenteren zich op de website maar ook zijn zij zichtbaar aanwezig binnen de school!

Op de foto zien wij: Niek en Lotte uit groep 6, Michael en Esther uit groep 7 en Marc en Sophie uit groep 8.