Groep 8 van de Tandem bestaat dit jaar uit 25 gezellige jongens en meisjes! Meester Sander staat de hele week voor de klas. In groep 8 wordt hard gewerkt aan de vakken taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen, studievaardigheden (Blits), Engels, wereldoriëntatie, topo, handvaardigheid, tekenen en gym. We werken volgens de Daltonprincipes van vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerken.

Veel van ons werk zit in onze “taak”. Daarin kunnen we zelf aangeven in welke volgorde we onze taken doen. En of we het samen doen of toch liever alleen. Ook maken we veel gebruik van onze agenda en krijgen ook huiswerk mee naar huis. Al met al een goede voorbereiding voor het middelbaar onderwijs.

Elke week houdt iemand in de klas een spreekbeurt over een onderwerp naar keuze en een boekbespreking. Daarnaast hebben we natuurlijk de toneelavond, de podiumparels en natuurlijk het kamp en de eindmusical! Al met al belooft het een druk maar ook gezellig jaar te worden!

Toetsen

8 maart: woordenschat 7

Huiswerk

22 februari: wiskundeboekje hoofdstuk 2

23 februari: huiswerkboekje blz. 19

Datum/Tijd Evenement
23-04-2018 - 04-05-2018
Hele dag
Meivakantie
04-05-2018
Hele dag
Snelbinder mei 2018
10-05-2018 - 11-05-2018
Hele dag
Hemelvaartsdag (kinderen vrij)
21-05-2018
Hele dag
Tweede Pinksterdag (kinderen vrij)

Sander Frie

Sander Frie

Leerkracht

Informatie over groepsouders volgt

Groepsouder