Snelbinder december 2017

Hierbij de snelbinder van december 2017 in PDF-vorm.

Snelbinder november 2017

Hierbij de snelbinder van november 2017 in PDF-vorm.

Ouders en grootouders steunen leerkrachten voor een eerlijk salaris

Op 5 oktober staken veel leerkrachten voor een eerlijk salaris. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) roept ouders en grootouders op om de petitie ‘Investeer in onze (klein)kinderen’ te ondertekenen, om daarmee de onderwijsstaking op 5 oktober te steunen. Het geluid van ouders en grootouders is nodig om te laten zien dat de gevraagde investeringen in het onderwijs breed gedragen worden. Wilt u onze oproep aan ouders ook delen op de sociale media?

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) roept ouders en grootouders op via de online petitie de staking van leerkrachten in het primair onderwijs op 5 oktober te steunen. De actie is een gerechtvaardigde manier om de eisen van het onderwijs kracht bij te zetten. Ouders en grootouders hebben er veel belang bij dat hun kinderen en kleinkinderen ook in de toekomst kunnen rekenen op goed onderwijs en goede leerkrachten.

Ouders steunen actie POFront

De staking van POFront heeft als doel de lerarensalarissen te verbeteren, om zo het beroep aantrekkelijker te maken en het lerarentekort terug te dringen. Investeren in een eerlijk salaris voor de leerkracht is een van de noodzakelijke maatregelen om de kwaliteit in het primair onderwijs te waarborgen. De VOO roept ouders én grootouders daarom op om de petitie te ondertekenen en de leerkrachten te steunen in deze actie. Eerder dit jaar steunde de VOO ook de werkonderbrekingsactie.

Petitie ‘Investeer in onze (klein)kinderen’

De petitie en handtekeningen worden op 5 oktober in Den Haag door de VOO aangeboden aan de stakende leerkrachten en de Tweede Kamerleden.

De Vereniging Openbaar Onderwijs

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is de grootste landelijke oudervereniging in Nederland en vertegenwoordigt via aangesloten medezeggenschapsraden en ouderraden meer dan een half miljoen ouders in het (openbaar) onderwijs.

Het Tandemteam schoolt bij!

Militaire Special Forces en leerkrachten van het basisonderwijs; een vreemde combinatie? De afgelopen twee dagen heeft het team van Unbreakable een bijzonder programma mogen organiseren voor de stoerste basisschool van Nederland:  Daltonschool De Tandem te IJsselstein. Onze conclusie: het is een mooie combinatie!

Van oefening Grote Spierbal tot Operatie Wet & Wild. Het team van de Tandem ging iedere uitdaging met overtuiging aan! Tussen de activiteiten deelden we onze ervaringen over leiderschap en keuzes maken onder moeilijke omstandigheden en de invloed van stress op het presteren. 

Wij kijken terug op twee inspirerende dagen waarbij we nog meer respect hebben gekregen voor zowel de mensen van defensie als het onderwijs.

We danken het team van Unbreakable voor deze fantastische ervaring. Voor meer informatie: https://www.sfperformance.nl of vraag het de teamleden van De Tandem!

Groente oogsten en courgettesoep in groep 5

Groep 5 heeft vorige week met hulp van een ouder heerlijke courgettesoep gemaakt. De ingrediënten hebben we uit de schooltuin en een beetje uit de eigen tuin. Toen het klaar was, met elkaar soep gegeten. Heerlijk hoor! Dinsdag 26 september met de kinderen uien, knoflook en maïs geoogst. Iedereen heeft meegeholpen!

 

 

Wachtlijst De Tandem

In de gemeente IJsselstein is er sprake van een forse krimp in het aantal geboorten. Scholen beraden zich op hun toekomst. Zo wordt er gefuseerd of worden vestigingen gesloten. Er zijn immers te weinig kinderen die basisonderwijs in IJsselstein zullen volgen om alle scholen levensvatbaar te houden.
De Tandem is sinds jaar en dag een school waar veel ouders hun kinderen aan toe vertrouwen wanneer het gaat om goed basisonderwijs. Als school waarderen we dit vertrouwen maar willen garant blijven staan voor de kwaliteit van ons concept. Dit heeft er toe geleid dat De Tandem in samenspraak met de medezeggenschapsraad waarin leerkrachten en ouders vertegenwoordigd zijn, overgaan tot het instellen van een wachtlijst voor schooljaar 2017/2018. Ouders waarvan hun kind in dit schooljaar de leeftijd van vier jaar bereikt, worden verzocht om contact op te nemen met de directie indien zij hun kind op De Tandem willen plaatsen. De school zal dan de wachtlijst nakijken of er nog een mogelijkheid is. Ook voor schooljaar 2018/2019 begint het maximum in zicht te raken. Het aantal plaatsen is nog zeer beperkt.
Geïnteresseerden kunnen contact met de school leggen via: 030-6883760 of via info@de-tandem.nl

Snelbinder juni 2017

Hierbij de editie van de snelbinder van juni 2017 in PDF-vorm.

 

Snelbinder mei 2017

Hierbij de editie van de snelbinder van mei 2017 in PDF-vorm.

Snelbinder april 2017

Hierbij de editie van de snelbinder van april 2017 in PDF-vorm.