Daltondag op de Tandem

Hallo allemaal, ik ben Layla (groep 7).
Woensdag 15 maart was de Dalton dag. De deuren gingen open en IEDEREEN mocht komen kijken. Het was van 8.45 tot 9.45. Het was super leuk. Je kon meewerken en kijken hoe het er op een Dalton school aan toegaat. De bladen die we maakten mochten mee naar huis. Op een Daltonschool leer je:
– verantwoordelijk zijn
– samenwerken
– zelfstandig zijn
– reflectie
– en doelmatigheid.
Ook leer je plannen. En natuurlijk nog veel meer! Dit was mijn verhaal over de Daltondag. Hopelijk was het leuk om te lezen! En komt U volgend jaar ook!

IJVO 2017

Het inschrijven voor de IJVO staat weer voor de deur! Zaterdag 18 februari a.s. is de inschrijving van start gegaan. Wederom hoopt de organisatie, net als de afgelopen jaren, op uw medewerking. Dit jaar worden er geen papieren inschrijfformulieren uitgedeeld. Kinderen (vanaf groep 3) die nog niet eerder naar de IJVO zijn geweest, kunnen een mail sturen naar kaartverkoop2017@ijvo.nl.

Kinderen die al eerder hebben meegedaan aan de IJVO hebben een e-mail ontvangen. Zij hoeven alleen te mailen als zij geen mail ontvangen hebben.

Vakantieactiviteiten Natuurkwartier

In de voorjaarsvakantie is er weer een uitgebreid aanbod aan vakantie activiteiten in het Natuurkwartier in Nieuwegein. Zie de bijlagen voor meer informatie.

Natuurkwartier voorjaarsvakantie activiteiten

Natuurkwartier voorjaarsvakantie scholen

Volleybaltoernooi

Sporten lekker en gezond!

Aan de kinderen en ouders van groep 5 t/m 8
Eindelijk een nieuw toernooi waarvoor je niet hoeft te kunnen voetballen!
Wie heeft er zin om mee te doen aan het volleybaltoernooi op woensdag 19 april. De organisatie is in handen van volleybalvereniging VIVES. Tijdens de gymlessen krijgen jullie nog twee clinics zodat je al een beetje kunt oefenen.
Heb je zin en tijd om mee te doen geef je dan op bij Vera (groep 5 ) of bij je eigen leerkracht. We hebben natuurlijk ook een coach nodig. Bij voldoende aanmeldingen kunnen we een school team vormen. Het zou toch fantastisch zijn als er dit jaar een Tandem-volleybalteam meedoet in IJsselstein.

IJsselsteinloop 3 juni 2017

Dit jaar wordt op 3 juni wederom de IJsselsteinloop gehouden. De IJsselsteinloop wil kinderen fitter en gezonder krijgen door meer te doen aan beweging en voeding. Zie bijgevoegde flyer voor meer informatie.

flyer-jeugdloop 2017

Tandem jubileumkrant

De Tandem bestaat dit schooljaar 40 jaar. Dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Een aantal activiteiten in het kader van het jubileum heeft al plaatsgevonden en een aantal staat nog op de agenda voor de rest van het (school-)jaar. In de jubileumkrant kunt u er alles over lezen.

Jubileumkrant. PDF

 

Opgehaald voor Gambia!

Na een oproep hebben alle ouders en kinderen veel spullen opgehaald voor Gambia! Het resultaat is dat we het volgende klaar hebben staan voor transport:

17 dozen met speelgoed
2 dozen met schoolspullen
3 dozen met eten
1 doos met verzorging
1 doos met een mix van eten en verzorging

In totaal 24 dozen en 2 karren. Een resultaat om trots op te zijn!

Kerst op de Tandem

“Verandering van spijs doet eten”. Sinds lange tijd werd het kerstprogramma anders ingericht. In de ochtend een echt kerstontbijt opgevolgd door optredens en leuke activiteiten in de klas. In de avond gingen alle leerlingen met hun ouders op zoek naar de vossen die zich in de wijk hadden verstopt. Met lampionnen in de hand werden de vossen stuk voor stuk gevonden. Bijzondere vossen die voor iedereen een opdracht hadden bedacht. Aan het eind van de avond werd er bij de vuurton nog nagenoten van de dag. ook het goede doel waaraan de school zich dit jaar heeft gecommitteerd mag gaan genieten van de vele donaties die zijn gedaan. We kijken terug op een fijne dag waarin de kerstgedachte de boventoon heeft gevoerd. Het team van De Tandem wenst iedereen een goede vakantie en een prettig 2017!

Sinterklaasviering op de Tandem

Sinterklaas
Het was een bijzonder spannende dag. Sinterklaas kwam langs op De Tandem om te snoepen van de gebakken taarten, cadeautjes af te geven en om te genieten van de muziek. De Pieten maakten er een extra bijzonder feest van door op het dak te klimmen en met bakmeel te strooien.  Er zijn veel foto’s gemaakt. Deze foto’s worden in januari beschikbaar gesteld. We danken iedereen voor de hulp tijdens deze geslaagde dag!

Thema-avond: levendig en boeiend

Op donderdagavond 10 november heeft de thema-avond internet en cyberpesten plaatsgevonden. De gastspreker, Mark Fioole van stichting Voorkom!, heeft een levendige presentatie gegeven, waar de nadruk lag op de interactie tussen ouder en kind. Hij daagde ouders uit om zich te verplaatsen in hun kind. Hoe kijkt jouw kind naar jou? Wat vinden kinderen belangrijk dat hun ouders doen? De nadruk lag op bewustwording. Wat zijn de gevaren van internet en social media? Weet je wat jouw kind daarop doet? In de avond werden leuke anekdotes afgewisseld met praktische tips: “plak de camera van de laptop af!”. Er was veel interactie met de ouders en door boeiend te spreken en het verhaal af te wisselen met leuke filmpjes, wist Mark de aandacht van alle ouders tot het eind vast te houden. De avond was snel om. Na afloop heeft de MR alle ouders en leerkrachten uitgenodigd om onder genot van een drankje nog even na te praten, daar is door velen gehoor aan gegeven. Een gezellige afsluiting van een interessante en boeiende avond!

Namens de MR

Alwin Ellenbroek