Dit jaar zijn er op De Tandem drie kleutergroepen. Groep 1 A is de instroomgroep. Alle nieuwe vierjarigen komen in deze groep. In  groep B en C zitten oudste en jongste kleuters.

Continuerooster
Dit jaar werken we voor het eerst met het 5 gelijke dagen model en continue rooster. Dat betekent dat alle kinderen lunchen op school. Het lunchen gebeurt gezellig in de eigen groep onder begeleiding van de groepsleerkracht.

Goede sfeer
In de kleutergroepen is het natuurlijk van belang dat er een goede sfeer heerst, dat de kinderen zich veilig voelen zodat ze met goede aandacht, zorg en begeleiding komen tot een optimale ontwikkeling. We werken in nauw overleg met elkaar aan de ontwikkeling van uw kind. We maken gebruik van o.a. de methode “Kleuterplein” , van de emotionele en sociale ontwikkeling methode “Soemo” en sinds vorig schooljaar hebben we onze digiborden.

Eigen niveau
We werken meestal met een thema, jongste en oudste kleuters op hun eigen niveau. Vanzelfsprekend werken we vanuit de Daltonprincipes en het “daltonbord” wordt veel gebruikt. De kinderen werken met weektaken en voor het zelfstandig werken worden ook de “zonboekjes” ingezet.

Om de ontwikkeling van de kleuters zo goed mogelijk te kunnen volgen wordt vooral geobserveerd, maar ook getoetst en getest en de resultaten worden op gezette tijden met de ouders besproken.
Natuurlijk is er ook volop aandacht voor de lichamelijke ontwikkeling. Op onze prachtige nieuw ingerichte speelplaats kunnen de kinderen naar hartenlust spelen en bij minder goed weer maken we gebruik van ons eigen speellokaal met o.a. mooi klim, klautermateriaal

We vinden het belangrijk dat de dagen gezellig en leuk zijn voor de kinderen, dat ze zich vrij voelen. Dit betekent niet dat er geen regels en afspraken zijn, die hebben we zeker wel, maar die worden door de kinderen als normaal ervaren.

Wij hebben er dit jaar met al die leuke kleuters weer veel zin in en doen met elkaar ons best om er een zinvol, plezierig en lerend jaar van te maken.

De juffen en hun werkdagen ziet u in onderstaand schema.

Groep A

Bibi Wildenbeest

Groep 1/2B
Anne Verburg – maandag  en dinsdag.
Lisette Verhaegh – woensdag, donderdag en vrijdag.

Groep 1/2 C

Fenneke Temminck

Geen Evenementen

Bibi Wildenbeest

Bibi Wildenbeest

Leerkracht groep 1A
Annet de Wit

Annet de Wit

Leerkracht groep 1/2

Fenneke Temminck

Leerkracht groep 1/2 C

Groepsouder
Anne Verburg

Anne Verburg

Leerkracht groep 1/2 B
Lisette Verhaegh

Lisette Verhaegh

Leerkracht groep 1/2 B
Groepsouder

Groepsouder